Amber (Animado Perro Darlena)

Op 29-04-2017 werd het D-nest geboren van 
Animado Perro Aranka (Raya) en Aalto Just Weimaraner (Kyle)
Een prachtig nest met 10 puppen. 
Wij waren één van de gelukkigen die een pup zouden krijgen. Een heerlijke tijd begon, veel bezoekjes aan het nest. Wat hebben we genoten van de kleine pupjes. En nog steeds is het leuk om te horen hoe het met de broers en zussen gaat.


 »